Termes i condicions

Ens alegrem que estiguis aquí perquè és senyal que ets un usuari coneixedor dels teus drets i per a mi és important que tinguis la certesa i la tranquil·litat que en aquesta web, ens preocupem de que els teus drets estiguin garantits.

Quan llegeixis aquest text et quedarà clar quins són els termes del nostre acord i coneixeràs tota la informació necessària respecte a les transaccions electròniques que facis en aquest web. Aquí trobaràs les condicions de contractació de la venda de productes i serveis oferts per www.elpescadorbarcelona.com.

T’expliquem que abans de contractar qualsevol dels serveis que posem a la teva disposició en aquesta web, és indispensable que llegeixis les condicions i els termes que s’apliquen a la prestació dels serveis que ofereix www.elpescadorbarcelona.com propis de la seva activitat principal

.

Has de saber que només es pot accedir i contractar aquests serveis de www.elpescadorbarcelona.com després de llegir i acceptar aquestes condicions de contractació.

A l’acceptar aquestes condicions, com a usuari, quedes vinculat per aquests termes, que, juntament amb la política de privacitat, regeixen la nostra relació comercial.

Si no estàs d’acord amb alguna part dels termes, no podràs contractar els serveis oferts.

 

Www.elpescadorbarcelona.com es reserva el dret a modificar o canviar les presents condicions en qualsevol moment. Si les modificacions constitueixen un canvi substancial en els termes, www.elpescadorbarcelona.com ho notificarà publicant un anunci en aquest lloc web.

Els serveis oferts estan disponibles només per a persones jurídiques i per a persones que tinguin almenys 18 anys d’edat.

Aquests termes han estat actualitzats per última vegada el 21/10/2020

 

Identificador del comprador

En virtut del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), s’ofereix la següent informació:

La seva denominació social és: PEIXOS Botello S.L.

El seu CIF / NIF: B67121756

El seu domicili social és a Avinguda Diagonal 88 4E 0819 Barcelona

Telèfon de contacte: 695419764

La seva activitat social és: Venda Online

 

Serveis oferts en aquesta web

Www.elpescadorbarcelona.com posa a disposició els següents serveis:

Venda de Productes

 

Com a condició per a contractar els Serveis oferts, estàs obligat a registrar-te al formulari corresponent de www.elpescadorbarcelona.com i proporcionar informació de registre. La informació de registre que proporcions ha de ser precisa, completa i actualitzada en tot moment. El no fer-ho constitueix una violació dels termes, que poden resultar en la dissolució del contracte amb www.elpescadorbarcelona.com.

 

Preus i formes de pagament

Et compromets a abonar els serveis contractats a www.elpescadorbarcelona.com en les formes de pagament acceptades per www.elpescadorbarcelona.com i per qualsevol quantitat complementària (inclosos els impostos i càrrecs per pagaments endarrerits, segons el cas)

El pagament sempre és al comptat al 100% i els serveis seran subministrats quan confirmem el pagament.

Els preus aplicables a cada producte i / o servei són els indicats en la data de la comanda incloent-hi, si és el cas, tots ells l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) per a transaccions dins del territori espanyol.

 

Com formalitzar una compra

Com a condició per a realitzar qualsevol comanda, l’usuari ha de contactar amb www.elpescadorbarcelona.com i proporcionar la informació corresponent requerida per a l’adquisició dels serveis disponibles en aquesta web. La informació per a realitzar la comanda que es proporcioni ha de ser precisa, completa i actualitzada en tot moment. El no fer-ho constitueix una violació dels termes, que poden resultar en la dissolució del contracte amb Www.elpescadorbarcelona.com.

Des del moment de l’acceptació, l’usuari adquireix la condició de Client de www.elpescadorbarcelona.com.

      

Quan sabràs que la teva compra és efectiva

Un cop efectuada la compra i realitzat el pagament, www.elpescadorbarcelona.com et remetrà per correu electrònic una confirmació de comanda en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra.

És el moment de comprovar que tot està correcte. Si no estàs d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació, podràs demanar la modificació dels mateixos o l’anul·lació del contracte.

 

La validació de la comanda per part de client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions particulars de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per Www.elpescadorbarcelona.com constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre Www.elpescadorbarcelona.com i els seus clients.

 

Sistema comú de l’impost sobre el valor afegit de la Unió Europea

 

Atenent al que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d’aquest impost i la Directiva Europea 2008/8 / CE, l’operació pot resultar exempta o no subjecta a la mateixa en funció de país de residència del comprador i de la condició en què actua el mateix (empresari / professional o particular). En conseqüència, en alguns supòsits el preu final de la comanda es pot veure alterat respecte a la que figura exposat en la pàgina web.

 

El preu dels productes venuts per Www.elpescadorbarcelona.com inclou l’IVA espanyol. No obstant això, el preu final de la teva comanda pot variar depenent del tipus impositiu d’IVA que s’apliqui a la comanda. Per a les comandes amb destinació a altres països de la Unió Europea, l’IVA espanyol serà deduït i s’aplicarà el tipus impositiu d’IVA corresponent a país de destinació. El preu final apareixerà durant la confirmació de la teva comanda i reflectirà el tipus impositiu d’IVA corresponent a país de destinació dels productes.

 

Els preus dels serveis poden canviar en qualsevol moment a discreció única i exclusiva de www.elpescadorbarcelona.com. Els Serveis no brinden protecció de preus o reemborsaments en el cas de reducció de preus o ofertes promocionals.

 

Formes de pagament acceptades

www.elpescadorbarcelona.com accepta com a forma de pagament:

 

Paypal

Targeta de crèdit

 

Modalitat de suport i ús raonable

Els serveis han de ser sol·licitats a través dels canals adequats per a ser rebuts i respostos en un termini raonable de temps. Aquests canals són els respectius formularis ubicats en cadascun dels serveis oferts.

 

Cada sol·licitud està subjecta a la valoració i aprovació per part de www.elpescadorbarcelona.com.

Www.elpescadorbarcelona.com pot proporcionar solucions alternatives a el client incloent la derivació a la xarxa de socis de Www.elpescadorbarcelona.com

 

Clàusula d’ús raonable

El terme “il·limitat” està subjecte a una clàusula d’ús raonable. La definició de l’ús raonable es determina per www.elpescadorbarcelona.com, al vostre gust única i exclusiva. Els clients que www.elpescadorbarcelona.com consideri que abusen del servei seran contactats per www.elpescadorbarcelona.com.

Www.elpescadorbarcelona.com es reserva el dret a suspendre el servei si considera que excedeix la clàusula d’ús raonable.

 

Exclusió de responsabilitat

Www.elpescadorbarcelona.com no garantirà que la disponibilitat de el servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, així com tampoc de la pèrdua de dades que es trobin allotjats en els seus servidors, interrupció d’activitats mercantils o qualsevol perjudici derivat pel funcionament dels serveis, o de les expectatives generades al Client, com a conseqüència de:

 • Causes alienes a el control de www.elpescadorbarcelona.com i causes fortuïtes i / o de força major.
 • Avaries causades per usos incorrectes per part del Client, especialment les derivades de la contractació d’un servei inadequat per al tipus d’activitat i ús realitzat pel Client i / o per tercers a través de la seva pàgina web.
 • Parades programades i / o alteracions en el contingut realitzades de mutu acord entre les parts per al manteniment o realització d’actuacions excepcionals prèviament pactades.
 • Virus, atacs informàtics i / o altres actuacions de tercers que ocasionen la impossibilitat total o parcial de la prestació dels serveis.
 • Incorrecte o deficient funcionament d’Internet.
 • Altres circumstàncies imprevisibles.

 

D’aquesta manera, el Client accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a Www.elpescadorbarcelona.com qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

El Pescador Barcelona no serà responsable en cap cas pels errors o danys produïts per l’ús ineficient i de mala fe el servei per part del Client. Tampoc serà responsable Www.elpescadorbarcelona.com de les conseqüències majors o menors per la falta de comunicació entre Www.elpescadorbarcelona.com i el Client quan sigui imputable al no funcionament del ‘correu electrònic facilitat o falsedat de les dades proporcionades pel Client en el seu registre d’usuari de www.elpescadorbarcelona.com.

 

Causes de dissolució del contracte

La dissolució del contracte de serveis pot ocórrer en qualsevol moment per qualsevol de les dues parts.

No estàs obligat a condicions de permanència amb www.elpescadorbarcelona.com si no estàs satisfet amb el servei.

Www.elpescadorbarcelona.com pot acabar o suspendre qualsevol o tots els Serveis contractats amb www.elpescadorbarcelona.com immediatament, sense previ avís o responsabilitat, en cas que tu no t’ajustis a les condicions aquí exposades.

 

A la dissolució del contracte, el teu dret a utilitzar els Serveis cessarà immediatament.

 

Seran causes de dissolució de contracte:

 • La falsedat, en tot o en part, de les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei.
 • Alterar, eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera de la tecnologia de seguretat aportada per www.elpescadorbarcelona.com.
 • També els casos d’abús dels serveis de suport pel requeriment de més hores de les establertes en el contracte.
 • La dissolució implica la pèrdua dels drets sobre el servei contractat.

 

Validesa de les ofertes

Els serveis oferts a la web estaran disponibles per la seva compra mentre es trobin en el catàleg de serveis visualitzats per mitjà de la pàgina web. Es prega als usuaris que accedeixin a versions actualitzades de la pàgina web per evitar errors en aquestes ofertes de serveis.

 

Desistiment comercial

A causa de la pròpia naturalesa dels productes oferts a través de la Botiga i de conformitat amb el que preveu l’article 102 TRLGDCyU, els clients NO tindran dret a desistir de la compra efectuada.

Així mateix, www.elpescadorbarcelona.com podrà procedir a la resolució de el contracte si no s’efectua per l’usuari el corresponent pagament o s’incorre en algunes de les actuacions exposades en l’apartat de causes de dissolució del contracte.

 

Com cancel·lar el contracte 

Si vols cancel·lar el teu contracte amb www.elpescadorbarcelona.com, has de posar-te en contacte amb nosaltres amb una sol·licitud de desistiment de contracte abans que hagi començat a executar-se el servei contractat (veure procés i formulari de desistiment baix)

Www.elpescadorbarcelona.com garanteix a el client el reemborsament de les quantitats abonades en el termini de catorze (14) dies naturals comptats a partir de la data de comunicació fefaent de l’exercici del seu dret de desistiment sempre que aquest compleixi amb els requisits i hagi estat acceptat per www.elpescadorbarcelona.com.

 

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part teva, et tornaré tots els pagaments rebuts que m’hagis fet sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què m’informes de la teva decisió de desistir del present contracte i sempre que s’hagi notificat amb 10 dies d’antelació a la data de preparació de la comanda.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no hi haurà cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Si el servei objecte d’aquest contracte s’ha iniciat durant el termini de desistiment (14 dies), d’acord amb l’article 108.3 de la Llei 3/2014, Www.elpescadorbarcelona.com podrà retenir la part proporcional corresponent al servei prestat, incloent el servei de suport i, en el cas que el servei s’hagi prestat totalment, d’acord amb l’article 103.a de la citada llei, el dret de desistiment no és aplicable.

Les devolucions corresponents a pagaments realitzats per transferència bancària, es realitzarà pel mateix mitjà a un compte facilitada pel client. La devolució de l’import la faré en els següents 14 dies naturals a partir de la data en què m’informi de la seva decisió de desistiment.

Totes els serveis que t’hagi subministrat, per la seva naturalesa sobreviuran la dissolució si estan abonats en la seva totalitat, incloent sense limitació, les disposicions de propietat, renúncies de garantia, indemnització i limitacions de responsabilitat.

 

Model de formularis de reclamació o desistiment

 

L’usuari / comprador podrà notificar-nos la reclamació o el desistiment, bé a través de correu electrònic a: hola@Www.elpescadorbarcelona.com o bé per correu postal a l’adreça indicada al formulari de desistiment.

Copia i enganxa aquest formulari en Word, el completes i ho envies per correu electrònic o postal.

A l’atenció de www.elpescadorbarcelona.com

Carrer Ramón Viñas 44 08930 Sant Adrià de Besòs

hola@www.elpescadorbarcelona.com

Per la present li comunico que reclamo / desisteixo de el contracte de venda del següent bé / prestació de el següent servei …………………………………………………………………………… ……………………………………………….

 

Contractat el dia: ………………………………………………………………………………………………………………………… ……….

En cas de reclamació indica el motiu:

 

ENVIAMENT DE LA COMANDA

Un cop preparada la comanda es carrega a les nostres furgonetes isotèrmiques. Totes les comandes i productes surten del nostre obrador perfectament empaquetats i envasats de les nostres instal·lacions perquè puguin arribar al seu destí en perfectes condicions. El transport es realitza mitjançant la nostra flota de furgonetes isotèrmiques.

Els enviaments a la província de Barcelona tenen un cost de 7,95 € (IVA inclòs). Si la comanda supera els 35 € no hi haurà cost addicional per l’enviament i aquest serà gratuït per al client.

Les comandes s’enviaran a l’adreça que el Client hagi facilitat durant el procés de registre. El Client haurà de assegurar-se que la direcció per a l’enviament és correcta ja que PEIXOS BOTELLO SL s’eximeix expressament de qualsevol responsabilitat pels enviaments que hagi remès o hagi intentat remetre a la direcció específicament facilitada o, si no, a l’adreça facilitada per el Client durant el procés de registre.

El Client haurà de assegurar-se que hi haurà alguna persona durant l’entrega en la direcció per a l’enviament i, en tot cas, si per causes imputables al Client no fos possible realitzar el lliurament a l’adreça per a l’enviament, aquest correrà tant amb les despeses de la comanda com amb les despeses d’enviament.

 

 

Normativa europea de consum

La Comissió Europea ha creat la primera plataforma europea per a la resolució de conflictes en el comerç “online” emparada en l’última llei de consumidor. En aquest sentit, com a responsable d’una plataforma de venda online, tinc el deure d’informar als meus usuaris sobre l’existència d’una plataforma en línia de resolució alternativa de conflictes.

Per recórrer a la plataforma de resolució de conflictes, l’usuari ha d’utilitzar el següent enllaç: http://ec.europa.eu/odr

 

Confidencialitat

Té caràcter confidencial tota la informació i documentació utilitzada durant la contractació, desenvolupament i execució dels serveis que regulen les relacions entre www.elpescadorbarcelona.com i el Client / contractant de Publicitat.

Tota informació rebuda per part de el client ja siguin imatges, correus, textos, dades d’accés com a usuaris i contrasenyes, es tractarà de manera confidencial, estant totalment prohibida la cessió a tercers.

No s’entendrà informació confidencial aquella que sigui divulgada per acord entre les parts, la que es converteixi en pública per igual motiu o la que hagi de ser revelada d’acord amb les lleis o amb una resolució judicial d’autoritat competent i la que sigui obtinguda per un tercer que no es trobi sota l’obligació de confidencialitat alguna. Ambdues parts s’obliguen a complir el deure de confidencialitat de manera indefinida.

 

Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, www.elpescadorbarcelona.com informa l’usuari que hi ha un fitxer de dades de caràcter personal identificat com “Clients” “Proveïdors” creat per i sota responsabilitat de www.elpescadorbarcelona.com amb les finalitats adequades a el tractament entre les quals es troben:

 1. a) La gestió de les relacions jurídic-econòmiques entre la titular i els seus clients.
 2. b) La Gestió del contracte de serveis amb el client.

En la mesura que així ho hagi autoritzat l’interessat; essent responsabilitat de l’usuari l’exactitud dels mateixos.

Si no manifesti el contrari, el titular de les dades consent expressament el tractament autoritzat total o parcial d’aquestes dades pel temps que sigui necessari per complir amb les finalitats anteriorment indicats.

Www.elpescadorbarcelona.com es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i d’adoptar les mesures de seguretat exigides per la legislació aplicable per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, sempre d’acord a l’estat de la tecnologia disponible.

Seguretat
 El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, les dades de targetes de crèdit s’introdueixen en una pàgina segura, i es transfereixen mitjançant SSL, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

L’usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu electrònic: hola@elpescadorbarcelona.com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Aquests termes estan subjectes a la política de privacitat de www.elpescadorbarcelona.com.

 

Limitació de responsabilitat

Www.elpescadorbarcelona.com, es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d’aquesta, de les condicions d’accés, condicions de contractació, etc. Pel que l’USUARI haurà d’accedir a versions actualitzades de la pàgina.

En cap cas www.elpescadorbarcelona.com és responsable davant de qualsevol incompliment del contracte que es produeixi per la teva banda, negligència respecte al lloc, el servei o qualsevol contingut, per qualsevol pèrdua de beneficis, pèrdua d’ús, o els danys reals, especials, indirectes, incidentals, punitius o conseqüents de qualsevol tipus derivats de mal ús per part teva de les eines subministrades.

L’única responsabilitat de www.elpescadorbarcelona.com, serà subministrar el servei de contractació en els termes i condicions expressats en la present política de contractació.

Www.elpescadorbarcelona.com no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’ús indegut dels productes o serveis subministrats.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Www.elpescadorbarcelona.com és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la pàgina www.elpescadorbarcelona.com, i dels elements continguts en la mateixa entre els quals es troben els documents descarregables al web.

Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut de la pàgina per a propòsits públics o comercials sense l’autorització de www.elpescadorbarcelona.com.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els arts. 270 i ss. del vigent Codi Penal.

En el cas que l’usuari desitgi comunicar alguna incidència, comentari o efectuar alguna reclamació, podrà remetre un correu electrònic a hola@elpescadorbarcelona.com indicant el seu nom i cognoms, el servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

Per contactar amb www.elpescadorbarcelona.com o plantejar qualsevol dubte, qüestió o reclamació pot utilitzar qualsevol dels següents mitjans:

 * Correu electrònic: hola@elpescadorbarcelona.com

 

Idioma

L’idioma en què se celebrarà el contracte entre www.elpescadorbarcelona.com i el Client és el castellà.

 

Jurisdicció i lleis aplicables

Www.elpescadorbarcelona.com i L’USUARI, es regiran per dirimir qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús d’aquesta pàgina web, per la legislació espanyola, i es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la província de Biscaia.

 

×

Hola!

Som aquí per a ajudar-te, busques algun producte especialment? Escriu-nos per a qualsevol consulta.

×