| Avis Legal

AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

 

Podem garantir-te que et trobes en un espai 100% segur, per això, donant compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , a continuació es fa constar:

 

1.1. DADES IDENTIFICATIVES DEL RESPONSABLE

Tal com recull la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, t’informo que:

La denominació social del responsable és PEIXOS BOTELLO S.L. amb CIF B67121756 i domicili social a Avinguda Diagonal 88 4E 08019 Barcelona amb inscripció al Registre Mercantil amb data 20 de desembre de 2017 al TOM 46195, foli 41 full B512632, inscripció 1

 

E-mail: hola@elpescadorbarcelona.com

L’activitat social és: Venda de peix.

 

1.2. FINALITAT DE LA PÀGINA WEB.

Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents:

La venda de productes.

Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits al web.

Subministrament de continguts al blog

Dirigir la seva xarxa d’afiliats i comerciants així com la gestió de pagaments dels mateixos.

L’enviament d’informació i prospecció comercial

El compliment de les corresponents obligacions d’índole comptable, legal, fiscal i administrativa.

 

1.3. USUARIS:

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, els presents termes d’ús, però, el mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral / comercial.

 

1.4. ÚS DEL LLOC WEB I CAPTURA D’INFORMACIÓ:

1.4.1 ÚS DEL LLOC WEB

La pàgina web https://elpescadorbarcelona.com/ des d’ara (WEB) proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (en endavant, “els continguts”) propietat de PEIXOS BOTELLO S.L. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la web.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(A) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

(B) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;

(C) provocar danys en els sistemes físics i lògics de la web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(D) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El propietari del web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el propietari del web no serà responsable de les opinions dels usuaris a través de les eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

 

1.4.2 CAPTURA D’INFORMACIÓ

– Formulari de contacte, on l’usuari haurà d’omplir el camp de correu electrònic, assumpte i nom.

– Formulari de subscripció, omplint l’USUARI els camps necessaris per a la subscripció a la web amb els camps de nom, i email

– Formulari de venda, omplint l’USUARI els camps necessaris per a la venda amb els camps de nom, email, adreça i DNI.

– Galetes de rastreig, d’acord amb les regles establerta en la nostra política de cookies

– Navegació i Adreça IP: Al navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la teva adreça IP, data i hora d’accés, l’hipervíncle que l’ha reenviat a aquest, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat.

– Elements emergents de subscripció a continguts: Dins de la web hi ha elements emergents amb formularis per activar la subscripció, havent omplert l’USUARI els camps necessaris per a la subscripció a la web amb els camps de nom, i correu electrònic.

 

En tot cas PEIXOS BOTELLO S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del web com el present avís legal.

Si utilitzeu filtres de correu brossa, si us plau, afegiu el nostre servei de correu electrònic a l’adreça de la llista d’emissors permesos.

En tots els casos en on ens remeti les seves dades a través d’alguns dels formularis de subscripció del web, verificarem la seva adreça de correu electrònic a través d’un sistema de verificació.

Busqui a la safata d’entrada del correu electrònic. Rebrà un missatge enviat des de l’adreça hola@elpescadorbarcelona.com amb l’assumpte “Confirma la teva alta”: Haurà confirmar la seva subscripció perquè puguem validar la seva adreça de correu electrònic.

Utilitzarem les dades facilitades per enviar la nostra Newsletter, activar la seva alta corresponent i mantenir-lo actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors. Elpescadorbarcelona.com no emmagatzema les adreces de correu que no hagin estat verificades.

Vostè podrà donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per www.elpescadorbarcelona.com en el mateix Butlletí o demanar-ho mitjançant un correu electrònic a hola@elpescadorbarcelona.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

PEIXOS BOTELLO S.L. per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de PEIXOS BOTELLO SL o bé dels seus llicenciants amb tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per PEIXOS BOTELLO S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del propietari de la web.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de PEIXOS BOTELLO S.L. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat de imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de PEIXOS BOTELLO S.L.

Queda terminantment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant totes les accions civils i penals ens assisteixin en nom de salvaguardar els nostres drets, tot això sota advertència d’incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l’art. 270 i següents del Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys.

 

  1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

PEIXOS BOTELLO S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

3.1 MODIFICACIONS

PEIXOS BOTELLO S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu web.

 

  1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la web haurà de sotmetre les següents condicions:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa del propietari del web.

– No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb la web sense la seva prèvia autorització expressa.

– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervíncle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a PEIXOS BOTELLO S.L., llevat autorització expressa d’aquest.

– L’establiment de l’hipervíncle no implicarà l’existència de relacions entre PEIXOS BOTELLO S.L. i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de PEIXOS BOTELLO S.L. dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

– PEIXOS BOTELLO S.L. no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervíncle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

El lloc web pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

PEIXOS BOTELLO S.L. no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

PEIXOS BOTELO S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per PEIXOS BOTELLO SL i que resultin accessibles a través de PEIXOS BOTELLO S.L.

 

  1. DRET D’EXCLUSIÓ

El propietari del web es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a l’portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

  1. GENERALITATS

PEIXOS BOTELLO S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

  1. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

PEIXOS BOTELLO S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

7.1 RECLAMACIONS I DUBTES

PEIXOS BOTELLO S.L. informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients poden remetre un correu a hola@elpescadorbarcelona.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

També pot dirigir la seva reclamació per correu postal dirigit a: PEIXOS Botello S.L., Avinguda Diagonal 88 4E 08019 Barcelona.

La relació entre PEIXOS Botello S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.

 

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre PEIXOS BOTELLO S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.

 

×

!Hola!

Estamos aquí para ayudarte, ¿buscas algún producto en especial? Escríbenos para cualquier consulta.

×